O Spółce

O Spółce

HSW – Wodociągi Sp. z o.o. powstała w 1999 roku i działa jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach Grupy Kapitałowej HSW S.A.

HSW S.A. posiada 100% udziałów w kapitale Spółki. HSW – Wodociągi Sp. z o.o. świadczy usługi dla zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych przedsiębiorstw lokujących się na obecnym i byłym terenie HSW S.A. oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaopatrywanych z sieci HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

 

Spółka świadczy usługi w zakresie:

* dostawy wody pitnej pobieranej z własnego ujęcia wody podziemnej i uzdatnionej we własnej stacji uzdatniania

* dostawy wody przemysłowej do celów technologicznych pobieranej z własnego ujęcia wody powierzchniowej

* odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i ich oczyszczania w mechanicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

* w zakresie wykonywania badań ścieków,wody i higieny pracy na stanowiskach pracy  świadczone przez Laboratorium Ochrony Środowiska –  link do Laboratorium

* w zakresie  działalności  Działu Metalowiec, tj.:

–  sprzedaży usług najmu powierzchni biurowo-usługowej,

– sprzedażą usług powierzchni mieszkalnej (noclegowej),

– sprzedażą usług hotelarskich (wynajem pokoi),

Link do Metalowiec

Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające na przyłączanie nowych odbiorców do własnej sieci wodno-kanalizacyjnej i ich pełną, kompleksową obsługę w zakresie dostaw wód i odbioru ścieków. Spółka posiada niezbędne, wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne w zakresie prowadzonej działalności.